Kursy językowe dla dorosłych

1
Małe grupy
Zajęcia prowadzimy w niewielkich, kilkuosobowych grupach, tak by zapewnić uczestnikom maksymalny komfort pracy.
2
Nowoczesna metoda nauczania
Stosujemy metodę komunikatywną, której celem jest poprawienie zdolności komunikacyjnych i rozwijanie czterech podstawowych umiejętności: mówienia, słuchania, czytania i pisania.
3
Materiały na platformie edukacyjnej GRATIS
Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymują w pakiecie dostęp do nowoczesnej platformy e-learnigowej, na której znajdują się dodatkowe materiały dydaktyczne oraz kursy do samodzielnej nauki online.
4
Zajęcia w systemie blended learning
Część naszych zajęć prowadzona jest w systemie blended learning, czyli w sposób łączący tradycyjne zajęcia w grupie z nauką online z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

Egzaminy

Sprawdź, do jakich egzaminów Cię przygotujemy, a które egzaminy możesz u nas zdać.