O projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie wsparcia dla osób pozostających bez pracy

biernych i bezrobotnych – w ramach projektu

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA

Uczestnikami projektu mogą być osoby:

 • będące mieszkańcami województwa wielkopolskiego
 • bezrobotne (84 osoby) lub bierne (36 osób) w wieku minimum 30 lat, w tym:
 • 69 kobiet
 • 69 osób z wykształceniem co najwyżej średnim
 • 33 osoby w wieku 50+
 • 10 osób niepełnosprawnych
 • 37 osób długotrwale bezrobotnych
 • 60 osób będących mieszkańcami miast średnich województwa wielkopolskiego, m.in. Konin, Koło, Środa Wielkopolska, Turek
 • 60 osób zamieszkałych na terenie miasta Poznania

Zakres działań w projekcie:

 • doradztwo zawodowe w tym opracowanie Indywidualnych Planów Działania
 • poradnictwo zawodowe, w tym szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy oraz wsparcie psychologiczno-doradcze (w tym mentoring)
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia i kursy zawodowe

W ramach projektu oferujemy:

 • Doradztwo zawodowe dla 120 osób
 • Grupowe doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne i pośrednictwo pracy – dla 120 osób
 • Szkolenia dopasowane do indywidualnych potrzeb podnoszące kwalifikacje i/lub kompetencje zawodowe – dla 120 osób
 • Kształcenie uczestników w zawodach, na które będzie zapotrzebowanie na rynku pracy
Szczególnie
zapraszamy
osoby w wieku

Dokumenty zgłoszeniowe

Formularz
Oświadczenie bezrobotnego
Oświadczenie pracodawcy
Regulamin rekrutacji

Zapytania ofertowe

Listy rankingowe

Harmonogramy szkoleń

Dokumenty do pobrania


Aktualności w projekcie