O projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie wsparcia dla osób zagrożonych utratą pracy/przewidzianych do zwolnienia

i bezrobotnych, które utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy – w ramach projektu

Przystosuj się do zmian – program outplacementowy dla mieszkańców Poznania

Uczestnikami projektu mogą być osoby:

 • będące mieszkańcami Poznania
 • osoby zagrożone utratą pracy/przewidziane do zwolnienia (35 osób) i bezrobotne w wieku 18 lat i więcej (19 osób), które utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, i bierne w wieku 18 lat i więcej (6 osób), które utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, w tym:
 • 6 osób niepełnosprawnych

Zakres działań w projekcie:

 • doradztwo zawodowe w tym opracowanie Indywidualnych Planów Działania
 • wsparcie psychologiczne
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia i kursy zawodowe
 • staże
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • wsparcie doradcze przy otwieraniu działalności gospodarczej

W ramach projektu oferujemy:

 • Doradztwo zawodowe dla 60 osób
 • Wsparcie psychologiczne i pośrednictwo pracy – dla 45 osób
 • Szkolenia dopasowane do indywidualnych potrzeb podnoszące kwalifikacje i/lub kompetencje zawodowe – dla 45 osób
 • Kształcenie uczestników w zawodach, na które będzie zapotrzebowanie na rynku pracy
 • Szkolenia i wsparcie szkoleniowo doradcze z zakresu przedsiębiorczości – dla 15 osób
 • Granty finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 22 054,05 zł – dla 12 osób
 • Finansowe wsparcie pomostowe dla osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą po 1 829,27 zł netto przez 6 m-cy – dla 12 osób
 • Staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym przez 3 miesiące – dla 10 osób po około 1 000,00 zł netto/m-c
Szczególnie
zapraszamy
osoby w wieku

Dokumenty zgłoszeniowe


 

Zapytania ofertowe

Listy rankingowe

Harmonogramy szkoleń

Dokumenty do pobrania


Aktualności w projekcie