O projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie wsparcia dla osób zagrożonych utratą pracy/przewidzianych do zwolnienia

i bezrobotnych, które utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy – w ramach projektu

CZAS NA ZMIANY

Uczestnikami projektu mogą być osoby:

 • będące mieszkańcami województwa wielkopolskiego
 • osoby zagrożone utratą pracy/przewidziane do zwolnienia (40 osób) i bezrobotne w wieku minimum 30 lat (25 osób), które utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, w tym:
 • 30 osób z wykształceniem co najwyżej średnim
 • 9 osób w wieku 50+
 • 3 osoby niepełnosprawne

Zakres działań w projekcie:

 • doradztwo zawodowe w tym opracowanie Indywidualnych Planów Działania
 • wsparcie psychologiczne
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia i kursy zawodowe
 • staże
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • wsparcie doradcze przy otwieraniu działalności gospodarczej

W ramach projektu oferujemy:

 • Doradztwo zawodowe dla 65 osób
 • Grupowe doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne i pośrednictwo pracy – dla 50 osób
 • Szkolenia dopasowane do indywidualnych potrzeb podnoszące kwalifikacje i/lub kompetencje zawodowe – dla 50 osób
 • Kształcenie uczestników w zawodach, na które będzie zapotrzebowanie na rynku pracy
 • Szkolenia i wsparcie szkoleniowo doradcze z zakresu przedsiębiorczości – dla 15 osób
 • Granty finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 22 330,24 zł (wkład własny uczestnika wynosi 2 000,00 zł) – dla 12 osób
 • Finansowe wsparcie pomostowe dla osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą po 2 000,00 zł przez 6 m-cy – dla 12 osób
 • Staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym przez 6 miesięcy – dla 10 osób
Szczególnie
zapraszamy
osoby w wieku

Dokumenty zgłoszeniowe


 

Zapytania ofertowe

Listy rankingowe

Harmonogramy szkoleń

Dokumenty do pobrania


Aktualności w projekcie

Informujemy, że termin składania wniosków o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości rozpoczyna się w dniu 16.07.2018 r. i upływa w dniu 31.07.2018 r.

Wnioski należy składać w biurze projektu:
Daily School
ul. Energetyka 6B (budynek SKARPA – 2 piętro)
62-510 Konin