Metoda nauczania

Stosujemy metodę komunikatywną, która rozwija cztery podstawowe umiejętności: mówienia, słuchania, czytania i pisania. W polskich warunkach najczęstszym problemem słuchaczy jest brak umiejętności swobodnego wypowiadania się, dlatego też staramy się poświęcić jak najwięcej uwagi właśnie mówieniu.

Metoda komunikatywna popularność zyskało w latach 80-tych ubiegłego wieku. Za cel nadrzędny przyjmuje opanowanie sprawności mówienia – kompetencji komunikacyjnej, efektywnego porozumiewania się w sposób odpowiadający danej sytuacji. Poprawność gramatyczna nie jest najistotniejsza (choć oczywiście ważna).

Na czym to polega?

  • Nie chodzi o naukę samego języka jako systemu, ale o naukę umiejętności – uzyskiwania i przekazywania informacji.
  • Błąd – to nie tragedia (chociaż oczywiście należy je eliminować).

Metoda komunikatywna zakłada więc:

  • uczestniczenie w wielu, maksymalnie zbliżonych do naturalnych sytuacjach porozumiewania się w życiu codziennym. Nowy materiał językowy jest prezentowany w kontekście jakiejś sytuacji, w sposób wizualny;
  • ograniczanie (w miarę możliwości) stosowanie języka ojczystego ucznia;
  • stosuje się dialogi, scenki sytuacyjne, odgrywanie ról, dyskusje oraz gry i zabawy językowe prowadzone w parach i małych grupach.