O projekcie

Zapraszamy na bezpłatny kurs język angielskiego realizowany w ramach projektu

WIELKOPOLSKA AKADEMIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla osób z województwa wielkopolskiego

1. JEŚLI MASZ UKOŃCZONE 25 LAT I NAJWYŻEJ ŚREDNIE WYKSZTAŁCENIE

2. LUB JEŚLI MASZ UKOŃCZONE 50 LAT NIEZALEŻNIE OD WYKSZTAŁCENIA,

 
ZAPRASZAMY

Uczestnikami projektu mogą być:

  • osoby dorosłe w wieku 25 lat i więcej
  • znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy z powodu niskich kompetencji językowych
  • z wykształceniem co najwyżej średnim (do ISCED 3) lub w wieku 50 lat i więcej
  • będące mieszkańcami województwa wielkopolskiego

W ramach szkolenia oferujemy:

  • 120h zajęć on-line (na żywo z lektorem na platformie ZOOM) lub stacjonarnych z języka angielskiego (60h na poziomie A1 i 60h na poziomie A2)
  • komplet podręczników do poziomu A1
  • komplet podręczników do poziomu A2
  • międzynarodowy, uznany w Europie i na świecie egzamin językowy TGLS

Poziomy zaawansowania od A1 do A2

Międzynarodowy certyfikat ukończenia szkolenia TGLS

Kursy prowadzone metodą komunikatywną

Wykwalifikowana, doświadczona kadra lektorska

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji językowych przez minimum 90% spośród 480 (230 kobiet / 250 mężczyzn) mieszkańców województwa wielkopolskiego (wg Kodeksu Cywilnego) powyżej 24 roku życia), znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy z powodu niskich kompetencji językowych, o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do ISCED3 włącznie) i/lub osób w wieku 50 lat i więcej, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji i kwalifikacji z języka angielskiego na poziomie biegłości A1 i A2 wg ESOKJ, w okresie 01.08.2019 r. do 29.10.2021 r..

Planowanymi efektami projektu są:


Nabycie kwalifikacji językowych przez minimum 90% spośród 480 (230 kobiet / 250 mężczyzn) mieszkańców województwa wielkopolskiego (wg Kodeksu Cywilnego) powyżej 24 roku życia), znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy z powodu niskich kompetencji językowych, o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do ISCED3 włącznie) i/lub osób w wieku 50 lat i więcej, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji i kwalifikacji z języka angielskiego na poziomie biegłości A1 i A2 wg ESOKJ, w okresie 01.08.2019 r. do 29.10.2021 r..


 Objęcie wsparciem w projekcie 240 osób w wieku 50 lat i więcej

Objęcie wsparciem w projekcie 480 osób w wieku 25 lat i więcej

Objęcie wsparciem w projekcie 384 osób o niskich kwalifikacjach


Uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji po opuszczeniu programu przez 346 osób o niskich kwalifikacjach


 Uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencje po opuszczeniu programu przez 432 osób w wieku 25 lat i więcej


Uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencje po opuszczeniu programu przez 216 osób w wieku 50 lat i więcej.

wartość projektu: 1 337 944,32 zł

wkład Funduszy Europejskich: 1 137 252,67 zł

 
 

Dokumenty zgłoszeniowe

Formularz
Umowa
Oświadczenie
Regulamin

 

Zapytania ofertowe


 

Aktualności

Zapraszamy na dofinansowane kursy języka angielskiego realizowane w ramach projektu

 

Harmonogramy