O projekcie

Zapraszamy na dofinansowane kursy języka angielskiego realizowane w ramach projektu

Z ANGIELSKIM ŁATWIEJ NA RYNKU PRACY Dla osób z Województwa Łódzkiego

Uczestnikami projektu mogą być:

  • osoby dorosłe w wieku powyżej 18 roku życia
  • z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym
  • będące mieszkańcami województwa łódzkiego

W ramach szkolenia oferujemy:

  • 240h zajęć stacjonarnych z języka angielskiego (120h na poziomie A1 i 120h na poziomie A2)
  • komplet podręczników do poziomu A1
  • komplet podręczników do poziomu A2
  • międzynarodowy, uznany w Europie i na świecie egzamin językowy

Poziomy zaawansowania od A1 do A2

Międzynarodowy certyfikat ukończenia szkolenia TELC

Kursy prowadzone metodą komunikatywną

Wykwalifikowana, doświadczona kadra lektorska

Wartość projektu: 507 592,80 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 431 453,88 zł

Celem głównym projektu jest nabycie kwalifikacji w zakresie języka angielskiego przez minimum 90% spośród 132 osób dorosłych, w wieku 18 lat i więcej z wykształceniem do ISCED 2 włącznie, zamieszkujących na obszarach wiejskich województwa łódzkiego, zarówno pracujących jak i bez zatrudnienia, poprzez realizację kursu językowego z zakresu języka angielskiego na pełnym poziomie A w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakończonych egzaminem certyfikacyjnym TELC A2, przyczyniających się do poprawy sytuacji zawodowej tych osób, w terminie od 01.06.2018 do 31.12.2020.

Dokumenty zgłoszeniowe


Zapytania ofertowe


Harmonogramy